Headhunting‘, ‘Executive Search‘ en ‘Werving & Selectie’ worden soms in één adem genoemd en als zodanig begrepen als aan elkaar gelijke methoden voor invulling van vooral topposities. Enige nuance aanbrengen kan dus geen kwaad.

Een  ‘Headhunter‘is veelal iemand die in opdracht van de cliënt/opdrachtgever, kandidaten benadert die reeds door de cliënt/opdrachtgever zelf geïdentificeerd zijn. De headhunter ontvangt naast een honorarium een budget waarmee hij de kandidaat, naast verschillende in de functie opgesloten attractiewaarde, kan ‘overhalen’ de positie bij cliënt/opdrachtgever te aanvaarden.

Executive Search‘ is een vak, een deskundigheid, wat door de cliënt wordt ingezet om gericht potentiële ‘executives’ te zoeken voor het bekleden van een management- of specialistische positie in zijn onderneming. Allereerst worden zogeheten ‘brongebieden’ bepaald. Hierbij worden branches, organisaties en soms specifieke bedrijven in beeld gebracht waarbinnen het bureau denkt met succes de potentiële kandidaten te kunnen traceren. Vervolgens wordt binnen de database en het netwerk aan relaties en tipgevers/informanten research gedaan om uiteindelijk in contact te komen met potentiële kandidaten.

Werving & Selectie‘ is de methode welke ondernemingen zowel intern als extern aanwenden om soms middels het plaatsen van een (interne) advertentie potentiële kandidaten te attenderen op vacatures en hen te enthousiasmeren hierop te reflecteren (werving). Een selectie op in eerste instantie het CV en een begeleidende brief, mondt uit in een gericht gestuurd interview waarmee uiteindelijk de juiste kandidaat gekozen wordt.

Executive Search vormt de kern van onze dienstverlening.