Executive Search vereist een professionele aanpak. Zeker wanneer het gaat om specialistische functies of sleutelposities binnen de organisatie. TemoCon Executive Search beheerst die aanpak.

TemoCon Executive Search is een Executive Search organisatie welke sinds 1990 actief is op de Nederlandse en Belgische markt.

Ondanks onze meer dan 25 jaar ervaring vroegen wij ons de laatste tijd af waar u, als client, nu heden ten dage behoefte aan heeft. Ontwikkelingen op social media gebied hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en veel ondernemingen meenden dat het zoeken naar nieuw management ook via deze openbare media zou lukken.

Ondanks het feit dat via social media soms succes wordt geboekt blijkt werven van nieuw management toch een tijdrovende bezigheid. Het vinden van de juiste zoektermen, het zoeken zelf, de selectie van gevonden profielen en het beoordelen daarvan vragen veel manuren van veelal dure, gespecialiseerde medewerkers.

Inmiddels heeft TemoCon Executive Search zich ontwikkeld tot één van de bureaus welke zich specifiek richten op de behandeling van vacatures op directie- en management niveau binnen industriële omgevingen. Daarnaast heeft TemoCon Executive Search expertise opgebouwd bij de invulling van (technisch) specialistische vacatures en vacatures waarbij een specifieke deskundigheid vereist is. TemoCon Executive Search is een bureau wat kennis, kunde en ervaring koppelt aan een hoge empathische aanpak welke zowel door de client/opdrachtgever ervaren wordt als door de kandidaat. Dit vormt ons onderscheidend vermogen.

Waarom dan niet direct een gespecialiseerd bureau als TemoCon Executive Search ingeschakeld? Wij kunnen terugvallen op een zorgvuldig opgebouwd netwerk, wij kennen de beslissers op belangrijke posten en nog belangrijker; zij kennen ons ook en weten hoe wij te werk gaan. Maak gebruik van deze kennis, kunde en ervaring!

Voornaamste opdrachtgevers: Installatie- en Bouw bedrijven (zowel Industrieel, als Utiliteit), (Petro-)Chemie en Procesindustrie, Voedings- en Genotmiddelen- industrie, Industriële toeleveringsbedrijven en (Technische) Productie organisaties.

Hoewel een groot deel van de vacatures een meer technisch karakter heeft, maken vacatures binnen de onderstaande gebieden regelmatig deel uit van de opdrachten;

  • Financiën/Administratie 
  • Directie & Management
  • Automatisering
  • Marketing & Verkoop 
  • Inkoop & Logistiek
  • Human Resources
  • Logistiek

Mede omdat de vertegenwoordigende consultants zelf veelal ‘op de bok’ gezeten hebben en hun opdrachten zoeken binnen de werkvelden (branches) waarmee zijzelf affiniteit hebben en/of werkzaam zijn geweest, doet u zaken met mensen die zich uitstekend in uw problematiek kunnen inleven, uw taal spreken en een zelfde emotie ervaren in situaties waarbij uzelf naar uw eigen organisatie kijkt.