Deze vacature is geplaatst op woensdag 23 oktober 2019 en actueel.

Manager Maintenance

Organisatie:

Onze opdrachtgever is een relatief jonge, flexibele producent van kalkzandsteen. Een moderne producent met een vernieuwende kijk op dit populaire bouwproduct. En met de gedrevenheid om de bouwmaterialenhandel en bouwondernemingen te ondersteunen middels een alerte dienstverlening. De fabriek is uitgerust met de meest moderne productiemiddelen. Daardoor is het in staat om volgens de hoogste kwaliteitsnormen te produceren en om flexibel in te spelen op specifieke wensen en eisen van aannemers en bouwmaterialenhandelaren. De producten zijn voorzien van het KOMO-productcertificaat en voorzien van de CE-markering. De onderneming is in het bezit van lS0 9001 alsook het lS0 14001 certificaat. Het bedrijf is gevestigd in West-Brabant.

Omschrijving:

De Manager Maintenance is verantwoordelijk voor het coördineren en optimaliseren en verrichten van werkzaamheden op het gebied van de processen op de diverse productieafdelingen.
Hij draagt zorg voor het optimale verloop van de onderhouds- en storingswerkzaamheden.
De planning van het preventief onderhoud, de voorbereidingen en technische inkoop zijn hiervan een onlosmakelijk onderdeel van.

De fabriek draait in drie- en/of vijfploegendienst. De Manager Maintenance werkt in dagdienst, maar in geval van calamiteiten bereikbaar.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

Hoewel niet uitvoerig/uitputtend omschreven zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in grote lijnen als volgt:

 • Het optimaal plannen en inzetten van de Technische Dienst monteurs in dagdienst en nauw overleg met de productieleider en zijn ploegenmonteurs aangaande de werkzaamheden in ploegendienst.
 • Direct verantwoordelijk en geeft leiding aan circa 6-8 TD-medewerkers alsmede aan 5 medewerkers in ploegendienst.
 • Plant de consignatiediensten en houdt hiervan registratie bij en ziet toe op de eventuele noodzakelijke overuren. Wijst taken toe en stelt roosters op voor de technische dienst monteurs.
 • Direct verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud van alle machines en het materieel dat wordt gebruikt bij (en rondom) het operationele
  De planning hiervan dient digitaal voortschrijdend te worden onderhouden en ook inzichtelijk te zijn voor eventueel direct leidinggevende, bedrijfsleider en directie.
 • Direct verantwoordelijk voor de planning groot onderhoud en revisie tijdens de (2) jaarlijkse Het inzetten van groot- en/of extern materieel en eventuele inleenkrachten.
 • Het doen van verbeter- en investeringsvoorstellen. Opstellen van kostencalculaties en budgetbewaking. Bespreekt deze met bedrijfsleider en/of directie.
 • Bewaakt technische voorraad en noodzakelijke beschikbaarheid onderdelen. Bestelt deze tijdig en ziet toe op bestelde aantallen en levertijden. Toetst leveranciers.
 • Ziet toe op naleving van wet- en regelgeving, toetst installaties aan wettelijke verplichtingen.
 • Bewaken van energiebeheer en milieubeleid en naleven Arbo en BHV-regels.
 • Houdt dagelijks werkoverleg, registreert en controleert TD-logboeken. Houdt toezicht op de dagelijks binnenkomende storing- en meldingsformulieren. Plant deze in en verzorgt de terugkoppeling na herstel of aanpassing.
 • Rapporteert aan de bedrijfsleider en bij diens afwezigheid aan de directie.

Profiel/competenties:

Gegeven voornoemde globale omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede het toekomstperspectief (zie hierna) achten wij minimaal een afgeronde HBO-opleiding noodzakelijk/wenselijk. Het productieproces is overwegend mechanisch en in hoge mate geautomatiseerd middels PLC-technieken. Gebaseerd op dit gegeven denken wij aan een kandidaat met een brede technische opleiding en ervaring richting Electrotechniek, Scheepswerktuigkunde of Werktuigbouwkunde.

Concrete werkervaring in een echte productieomgeving is een vereiste. Daarnaast dient u aanvullende kennis en ervaring te hebben van/met PLC-technieken 55 en 57.

Ten aanzien van uw persoonlijkheid dient u te beschikken over een praktische hands-on mentaliteit. U bent een people manager, geïnteresseerd in mensen, sociaalvaardig en doortastend. U verhoogt de efficiency, het kwaliteitsniveau en draagt actief bij aan een goede sfeer binnen het team. Daarmee voorkomt u zaken als ‘eilandjesvorming’, faalkosten en technische onbetrouwbaarheid. U neemt initiatief en bent resultaatgericht rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de interne- en externe klant. Plannen en organiseren is voor u geen probleem. Daarbij blijft u continue scherp op verbetermogelijkheden. U staat open voor veranderingen en weet met uw enthousiaste, coachende werkstijl collega’s mee te nemen.

Aanbod/Perspectief:

Naast een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (deze komen uitgebreid ter sprake bij een interview) biedt de onderneming de mogelijkheid om binnen een periode van enkele jaren de rol/positie van Bedrijfsleider over te nemen. Het is evident dat dit perspectief in hoge mate zal afhangen van uw eigen performance op zowel technisch functioneel gebied als uw rol als manager in al haar facetten.

Tot slot:

Voelt u zich tot deze uitdagende functie aangetrokken en wenst u nader geïnformeerd te worden, neemt u dan contact op met de heer Wim F. Berserik, TemoCon Executive Search telefoon 0631918174 of via de mail wfberserik@temocon.nl.