TemoCon Executive Search verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, een en ander in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

TemoCon Executive Search verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van opdrachten; het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures.

TemoCon Executive Search heeft een privacybeleid opgesteld dat, naar haar mening, voldoet aan de door de AVG gestelde passende organisatorische en technische maatregelen.

Klik voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten op onderstaande knop.