Test

Wim Berserik

Mijn carriere bewoog zich -voordat ik (in 1990) mijn bureau oprichtte- op het snijvlak van Techniek, Mens en Organisatie. De naam TemoCon is dus een afspiegeling daarvan: Te (techniek), m (mens), o (organisatie), Con (consultancy). Ik ben techneut (Werktuigbouwkunde), en hecht grote waarde aan de communicatie met en tussen mensen. Ik ben altijd bezig met de organisatie waarmee ik bedoel dat ik geinteresseerd ben in het wat en hoe van een organisatie en hoe de mensen daarbinnen met elkaar omgaan (cultuur dus). Inmiddels kan ik terugzien op een succesvolle periode als Werving & Selectie adviseur. Noem het Headhunter als je wilt. Mijn generale doelstelling is om vraagstukken op het gebied van recruitment mijn vraagstuk te maken en dus problemen/werk uit handen te nemen. Regie hebben over deze vraagstukken hoort daarbij met als ultieme bevrediging een tevreden klant. Specialisatie: Gezien mijn technische en bedrijfskundige achtergrond en de inmiddels opgebouwde branchekennis van verschillende technische branches, zoek ik mijn opdrachten (opdrachtgevers) vooral binnen de industrie breed. De aldaar in te vullen vacatures behoeven niet alleen een technisch karakter te hebben. Ook vacatures op de gebieden Sales, Finance en HR maken onderdeel uit van mijn expertise. Laat ik niet vergeten ook de technisch specialistische functies te noemen.

Geef een reactie