Executive Search

Executive Search vereist een professionele aanpak. Zeker wanneer het gaat om specialistische functies of sleutelposities binnen de organisatie. TemoCon Executive Search beheerst die aanpak. Sinds 1990 opgebouwde ervaring op het gebied van Executive Search vormen de basis van onze brede en diepgaande kennis op deze gebieden. Tijdens de voorbije jaren is TemoCon door opdrachtgevers uit verschillende branches en bedrijfstakken ingezet bij het oplossen van bezettingsvraagstukken waarbij niet slechts gekeken wordt naar de in te vullen vacature, maar ook grondige aandacht geschonken wordt aan het ontstaan van deze vacature en de mogelijk verborgen problematiek in termen van ‘functie-vervuiling’ en oneigenlijke zaken welke in de loop der tijd binnen het functiegebied ontstaan zijn.

Adequaat, discreet en persoonlijk

Werken voor-, namens- en met mensen vraagt een persoonlijke betrokkenheid van consultants. De persoonlijke contacten met zowel opdrachtgevers als kandidaten, vormt in hoge mate het onderscheidend vermogen van TemoCon Executive Search.

Omdat onze werkwijze er op gericht is vraag en aanbod bij elkaar te brengen, vertrekken wij in ons werk niet alleen vanuit de opdrachtgevers kant. Kandidaten welke wij in onze research tegenkomen en waarvan wij menen dat deze mogelijk zouden kunnen passen binnen de organisatie van een van onze opdrachtgevers, zullen wij eveneens uitnodigen voor een oriënterend gesprek. Wanneer deze kandidaat open staat voor een voordracht, dan leggen wij met toestemming van de kandidaat het anonieme profiel van betrokkene voor aan onze cliënten. Op deze wijze spelen wij in op de (latente) behoefte van onze cliënten.

Voordelen van vacaturebehandeling door TemoCon Executive Search zijn:

  • Ons honorarium is succes gerelateerd;
  • Binnen enkele weken kunt u al met geselecteerde kandidaten in gesprek zijn;
  • Professionele en (vooral) persoonlijke ondersteuning gedurende het gehele traject;
  • Uiterste discretie en desgewenst anonieme behandeling;
  • Integere en vakbekwame consultants en recruiters met hoge inzet en kwaliteit;
  • Een adequaat opgebouwd en actueel gehouden bestand aan kandidaten en relaties/informanten;
  • Een professioneel recruitment systeem waarin alle correspondentie, afspraken e.d. direct bij de cliënt of bij de kandidaat geregistreerd wordt.